AssisterMeg AS logotype
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse · Oslo-bydel Alna

ER DU VÅR NYE HUMØRFYLTE VOKSNE PERSONLIG ASSISTENT?

Vil du jobbe for likestilling sammen med oss?

Det er nyttig informasjon, hvis det er aktuelt å kjøre bil.

Personlige opplysninger